Thông báo nhầm lẫn tên Công ty

Thông báo nhầm lẫn tên Công ty

Theo phản hồi từ phía khách hàng, được biết hiện có một số trường hợp nhầm lẫn giữa Công ty Kiểm toán AS với một số Công ty Kiểm toán mới thành lập có...

Xem chi tiết