AS Co.,

LOADING
PREV
NEXT
http://www.kiemtoanas.com.vn/main/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/290375wc.jpg
http://www.kiemtoanas.com.vn/main/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/687757slide_kiemtoanas.jpg
http://www.kiemtoanas.com.vn/main/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/651881992124slide_giaithuongvathanhtuu.jpg
http://www.kiemtoanas.com.vn/main/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/134372slide_dambaoquyenloikhachhang.jpg
http://www.kiemtoanas.com.vn/main/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/414046slide_chamsocchudao.jpg
http://www.kiemtoanas.com.vn/main/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/243742slide_dichvuchuyennghiep.jpg

Tại sao khách hàng chọn AS Auditing

  • Công ty kiểm toán AS
  • Nguyên tắc hoạt động
  • Giải thưởng và Thành tựu
  • Đảm bảo quyền lợi khách h…
  • Chăm sóc chu đáo
  • Dịch vụ chuyên nghiệp

Công ty kiểm toán AS

Được thành lập vào ngày 17 tháng 05 năm 2000 theo giấy chứng nhận số 4102001086 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí

Đọc thêm

Nguyên tắc hoạt động

Nguyên tắc hoạt động của Công Ty Kiểm Toán AS là độc lập, khách quan, chính trực, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và bí mật

Đọc thêm

Giải thưởng và Thành tựu

Trong suốt quá trình hoạt động, thương hiệu ASCO đã gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận , điều đó không chỉ được công nhận bằng sự

Đọc thêm

Đảm bảo quyền lợi khách hàng

Quá trình kiểm toán luôn luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và văn bản pháp luật khi các doanh nghiệp có yêu cầu hoặc chúng tôi

Đọc thêm

Chăm sóc chu đáo

Tăng cường hiệu quả của dịch vụ vừa cung cấp bằng cách giám sát kết quả tư vấn mang lại lợi ích cho khách hàng, thực hiện tư vấn

Đọc thêm

Dịch vụ chuyên nghiệp

* Kiểm toán báo cáo tài chính* Hướng dẫn và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, hạch toán kế toán, lập các báo cáo tài chính, báo cáo

Đọc thêm
Vị trí hiện tại: Trang chủ » Tin tức » Tin tức chuyên môn »
Thứ bảy, 24 Tháng 6 2017

Những điểm mới về khai Thuế theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC

alt

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/ ngày 20/07/2013, có hiệu lực từ ngày 20/12/2013.

Về khai thuế và thủ tục hành chính thuế có nhiều điểm mới so với quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011. Cụ thể một số điểm mới cơ bản sau:

1. Điều 9-Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Khoản 2 Điều 6 Quy định uỷ quyền trong giao dịch với cơ quan thuế:

“Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể uỷ quyền cho cấp dưới ký thừa uỷ quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.”(Thông tư 28/2011/TT-BTC: chỉ được ủy quyền cho cán bộ phụ trách dưới mình một cấp).

3. Về khai thuế, có quy định bổ sung “Đồng tiền khai thuế”. Theo đó:

“Đồng tiền khai thuế là Đồng Việt Nam. Trường hợp khai các loại thuế liên quan đến hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên thì đồng tiền khai thuế là Đô la Mỹ”.

4. Về khai thuế GTGT, Thông tư quy định:

“Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT”. (Điểm c, khoản 1, Điều 11)

Bổ sung nội dung hướng dẫn khai thuế GTGT đối với dự án kinh doanh bất động sản ngoại tỉnh: Đối với trường hợp người nộp thuế có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính:

-          Có thành lập đơn vị trực thuộc: đăng ký và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản.

-          Không thành lập đơn vị trực thuộc: NNT phải nộp hồ sơ khai thuế vãng lai theo tỷ lệ % trên DT tại địa phương có hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Khai thuế GTGT theo quý: áp dụng đối với NNT có tổng DT bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.

Về chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (Khoản 7, Điều 11), Thông tư quy định nới rộng quyền lựa chọn chuyển đổi phương pháp tính thuế (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ hoặc ngược lại) thì NNT gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Điều 12 hướng dẫn về khai thuế TNDN

Sửa đổi, bổ sung khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản: Kết thúc năm tính thuế, DN làm thủ tục quyết toán thuế TNDN cho toàn bộ hoạt động chuyển nhượng BĐS đã kê khai theo tờ khai tạm nộp thuế theo quý hoặc theo từng lần phát sinh.

Sửa đổi Khai thuế TNDN đối với chuyển nhượng vốn bán một phần hoặc bán toàn bộ DN(Công ty TNHH MTV): tạm kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý tại cơ quan thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng theo theo mẫu số 02/TNDN (khai thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng BĐS) và quyết toán năm tại nơi DN đóng trụ sở chính (TT 28/2011/TT-BTC: Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn). 

6. Về khai thuế thu nhập cá nhân (Điều 16) Thông tư quy định:

“Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế”.(Điểm a1 Khoản 1 Điều 16)

Sửa đổi việc xác định đối tượng phải khai thuế tháng: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế Thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng (TT 28/2011/TT-BTC là 5 triệu đồng) trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế Giá trị gia tăng theo quý.

Về đối tượng uỷ quyền quyết toán thuế TNCN cũng được mở rộng cho cá nhân có nhiều nguồn thu nhập (quy định tại Điểm a4, Khoản 2, Điều 16)

Đối với Người không cư trú, cũng có quy định thay đổi về khai thuế thu nhập cá nhân: Điểm a.6, Khoản 2 Điều 16 quy đinh: “Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh là đối tượng không cư trú nhưng có địa điểm kinh doanh cố định trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế như đối với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh là đối tượng cư trú”.

- Sửa đổi thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

+ Đối với cá nhân tự khai thì thời hạn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (TT 28/2011/TT-BTC: là thời điểm thủ tục chuyển nhượng hoàn thành theo quy định của pháp luật).

+ Đối với doanh nghiệp khai thay thì thời hạn chậm nhất là trước thời điểm làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn.

7. Về thủ tục hoàn thuế: Điều 49 quy định:

“Trường hợp xuất khẩu là: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này”.

Như vậy theo quy định này, đã giảm rất nhiều thủ tục hành chính trong hồ sơ hoàn thuế GTGT trường hợp xuất khẩu.

8. Về mẫu biểu kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, nhìn chung có nhiều thay đổi, bổ sung.

Về tổng số mẫu biểu, Thông tư số 156/2013/TT-BTC là 215 mẫu, so với mẫu biểu kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC tăng  25 mẫu biểu. Trong đó:

- Mẫu biểu quy định cho nội dung khai thuế mới: Bổ sung thông tin đăng ký thuế; Khai thuế bảo vệ môi trường và Khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác dầu khí là 11 mẫu biểu;

- Mẫu biểu quy định cho 20 nội dung khai thuế, thực hiện thủ tục hành chính thuế trước đây đã có hướng dẫn tại thông tư 28/2011/TT-BTC nhìn chung có sự tăng lên 14 mẫu. Tuy nhiên, mẫu biểu khai thuế cho từng loại thuế có sự thay đổi, bổ sung số lượng mẫu biểu; từng mẫu cũng có sự thay đổi nhất định.

Các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2014

Bích Phượng tổng hợp